Ayat 15

Terjemah
Mereka menjawab: "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah Yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatupun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."
(Qs 36 Yaa siin: 15)

◄►

Tafsir Jalalain
15.◄(Mereka menjawab, "Kalian tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah Yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Tidak lain) (kalian hanyalah pendusta belaka.")

Tafsir Ibnu Katsir

◄◄●══════════════◄►═════════════●►►